×

Schrijfgeweldig is de eigenaar van www.leefengroei.nl en geeft veel om jouw privacy. Je gegevens, die ik nodig heb worden daarom uitsluitend gebruikt voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.leefengroei.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Schrijfgeweldig. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-10-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kan je contact opnemen met mij. De contactgegevens vind je in de ‘Algemene voorwaarden’. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webhosting 

Ik neen webhostingdiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft een zeer streng beleid omtrent klant-/persoonsgegevens. 

Marketing 

Ik verzamel met Google Analytics gegevens over websitebezoekers en deze worden voor onbepaalde tijd anoniem opgeslagen. 

Facturatie en boekhouding 

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van Romslomp.Ik deel jouw naam, adres en vestigingsgegevens en details met betrekking tot jouw afnames. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Romslomp is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Romslomp gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Algemeen doel van de verwerking 

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij jij hier toestemming voor hebt gegeven. Als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige of overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij, een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegeven 

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Analytische cookies

De cookies die vastgelegd worden houden bij welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die de partijen van wie de cookies afkomstig zijn van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.

Deze cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • het tonen van gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op eerder bezoeken aan onze website;
  • het op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties tonen van aangepaste advertenties;
  • het inzichtelijk maken van de effectiviteit van de ingezette media;
  • het bepalen van de hoogte van de advertentiekosten; en
  • het meten van (pagina) bezoekersaantallen.

De volgende partijen hebben door mij toestemming gekregen cookies te plaatsen via de website:

  • Google(o.a. Adwords, Doubleclick)

De bovengenoemde partijen kunnen de door de cookies verzamelde gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. Ik heb daar geen invloed op. Meer informatie over hoe deze partijen met jouw gegevens omgaan, lees je in de privacy verklaringen van deze partijen:

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Schrijfgeweldig op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mijzelf binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten. 

Cookies

Om de cookies, vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool ‘Real Cookie Banner’. Details over hoe ‘Real Cookie Banner’ precies functioneert, vind je op https://devowl.io/rcb/data-processing/.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context wordt geleverd door Art. 6 (1) lit. c GDPR en Art. 6 (1) lit. f GDPR. Ons rechtmatig belang betreft het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het tot stand komen van een contract. Je bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als je geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen we je toestemmingen niet beheren.

Bewaartermijnen 

Gaan wij een samenwerking aan ten behoeve van mijn blog dan bewaar ik jouw gegevens zolang jij klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat jij niet langer klant wenst te zijn. Als jij dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Auteur

cjeeflex@outlook.com